Ketelhuis Apeldoorn

ketelhuis-apeldoorn.nl

De voordelen van infrarood

infrarood

Dit artikel gaat over infraroodverwarming en de voordelen ervan. Maar eerst wat is infraroodverwarming.

Wat is infraroodverwarming

We praten hier over verwarming door infraroodstraling. Met elektriciteit wordt in een apparaat infraroodstraling opgewekt. Dat is straling die voor het menselijk oog niet zichtbaar is. Die is vergelijkbaar met de zonnestraling in de zin dat de straling geen lucht opwarmt, maar de voorwerpen waar die opvalt. Dat geldt ook voor het menselijke lichaam. Als infraroodstraling bijvoorbeeld op een tafel valt, dan wordt die tafel warm en kan dan lucht verwarmen. Dat is dus anders dan bij verwarming met radiatoren.

infrarood

Kenmerken infraroodstraling

We noemden al dat infraroodstraling alleen voorwerpen verwarmt, waarop het valt. Andere belangrijke kenmerken van die straling zijn, dat die heel gericht is enlouter in voorwaartse richting gaat, en geen groot bereik heeft. Alles wat buiten de stralingsbundel valt, wordt er niet door opgewarmd. Infraroodstraling komt ook niet ver, namelijk 3 meter. Dat is vergelijkbaar met een infrarood-afstandsbediening voor een TV. Met de plaatsing van de infraroodbronnen zal met genoemde beperkingen rekening moeten worden gehouden. Daarnaast dienen ze op het elektriciteitsnet te worden aangesloten. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker dan verwarmingsbuizen aanleggen.

Voordelen van infraroodverwarming

In de vorige paragraaf is al genoemd, dat infrarood energiezuinig is. Het is ook duurzaam. Infraroodverwarming verbrandt immers geen fossiele brandstoffen, in ieder geval niet rechtstreeks. Weliswaar worden in Nederland nog vaak fossiele brandstoffen gebruikt voor de opwekking van de elektrische energie, maar dat zal afnemen in de toekomst. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt het CO2-gas vrij, wat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect en dat geeft een klimaatverandering. Bovendien raken de fossiele brandstoffen een keer uitgeput. Infrarood werkt ook heel snel. Je schakelt het in en je hebt vrijwel onmiddellijk warmte. Het heeft ook geen na-ijleffect, zoals radiatoren dat wel hebben. Tenslotte worden meestal infraroodpanelen gebruikt en die nemen geen vloeroppervlakte in beslag. Infraroodpanelen die aan het plafond worden bevestigd, zijn een fraaie oplossing. Je kunt infraroodverwarming, vanwege genoemde kenmerken, ook heel goed buiten op het terras gebruiken.